Expressen rabattkoder värnar om att skydda och respektera din sekretess på nätet.


Sekretesspolicy

Vår policy utgör en grund för hur din personliga information samlas in samt tillhandahålls av oss. Det är viktigt att läsa igenom vår policy för att få en bättre förståelse för vår praxis gällandes din personliga information och hur denna behandlas. Om du inte accepterar våra villkor i denna policy för användandet av hemsidan bör du upphöra att använda dig av denna tjänst.

Expressen rabattkoders nätsida drivs av Affilijet Operations AB och är förpliktigade att skydda dina personliga uppgifter och all information som samlats från dig enligt rådande svenska dataskyddslagar. Ingen ytterligare känslig information samlas om dig utan ditt medgivna tillstånd. Vi gör vårt bästa för att se till att all information som samlas in är aktuell och korrekt.

Exempel på information som insamlas på Expressen rabattkoder:

När du använder denna webbplats (Expressen rabattkoder) kan din IP-adress (Internet Protocol) samlas in samt uppgifter om ditt besök på sidan.

Vi samlar även information som du frivilligt lämnat i samband med besök av webbplatsen och övriga tjänster som Expressen rabattkoder tillhandahåller (t.ex. email-insamling).

Samtlig information som sparats i samband med bruk av vår tjänst stämmer överens med rådande regler för aktuella dataskyddslagar i Sverige.

Användning av information som samlas in:

All information som samlas in används i följande syfte:
* Ge förbättrad information från Expressen rabattkoder (samt marknadsföring).
* Förbättra tjänster som erbjuds av hemsidan.
* Kontakta dig gällandes information och/eller tjänster som du begärt från oss.
* Skapa en personligare upplevelse för dig vid bruk av våra tjänster.

Användandet av din information gör i ovanstående syfte för Expressen rabattkoder, Affilijet OperationsAB samt våra underleverantörer & konsulter. Ingen information kommer att spridas utanför Affilijet OperationsAB utöver eventuell försäljning av Affilijet OperationsAB:s tillgångar, alternativt vid sammanslagning av Affilijet Operations AB och ett annat bolag, ägarbyte, omorganisering eller övriga transaktioner som leder till Affilijet OperationsAB:s upphörande. Din information kan även spridas utanför Affilijet Operations AB i samband med din egna tillåtelse alternativt i särskilda omständigheter i enlighet med rådande lag.

Cookies & övriga verktyg

För att kunna analysera och mäta information om besök till vår webbsida använder vi oss av Cookies. Kort beskrivet är en cookie en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Exempel på information som samlas in är användande av operativsystem, webbläsare & version, hur sidan används, populära/mindre populära sidor samt hur vi kan förbättra sidan som helhet. Vi använder oss även av Google Analytics vilket i sin tur använder cookies för att samla statistik om användandet av hemsidan. Du väljer själv ifall du vill acceptera cookies eller ej, men större delar av Expressen rabattkoder kommer inte att fungera utan att cookies accepteras.

Säkerhet

Expressen rabattkoder tar till flera säkerhetsåtgärder för att säkerställa att din information som överlåts till oss skyddas. Vid bruk av hemsidans tjänster kan det innebära överföring mellan webbplatser och/eller användarna där vi inte kan undvika en tredje part under transportcookies. Vi gör vårt bästa för att se till att bästa möjliga säkerhetsåtgärder tas i bruk för att hindra obehöriga tredje parter även om inte 100% säkerhet kan garanteras.

Länkning till andra sidor

Expressen rabattkoder tillhandahåller länkar till samarbetspartners hemsidor och andra sidor utanför vår egna kontroll. Affilijet Operations AB avstår från allt ansvar rörande dessa sidors tjänster, produkter och användarvillkor.

Ändring i integritetspolicy

Expressen rabattkoder förbehåller rätten att kunna ändra vår policy, delvis och i sin helhet när som helst. Samtliga ändringar som sker träder i kraft omedelbart och kommer därmed användas i vår tjänst. Vid större ändringar informeras även besökarna om dessa eventuella ändringar.

Kundtjänst

Vid eventuella frågor och vår tjänst eller policy var vänlig kontakta oss här.

Kopiera koden/Gå till kassan

 
  Kopiera
rabattkod
Koden kopierad!
Gå till
Fungerade koden?